Ao. Helge Fauskangerin Orkish and the Black Speech -artikkelin osan suomennos huomautuksineen on tehty alunperin KontuWiki-nettisanakirjaa varten.
Mustan Kielen sanasto

Sanastossa ei ole mukana örkkinimiä, joiden merkitys on tuntematon. VMK tarkoittaa "vulgaarista Mustaa Kieltä" ja käytännössä osoittaa sanat, jotka ovat peräisin mordorilaisen örkin kirouksista. Jotkin näistä eivät välttämättä tietenkään eroa Sauronin kielen alkuperäisestä "puhtaasta" muodosta. Sitä ei varmastikaan ikinä saada tietää. (Tolkien inhosi ehkä Mustaa Kieltä, mutta toisaalta, onko kaikki muistiinpanot julkaistu?)

agh "ja"
ash "yksi"
-at infinitiivipääte; tai mahdollisesti "intentiivisuffiksi", joka ilmaisee tarkoitusta: Ash nazg durbatulûk "yksi sormus hallitsemaan heitä kaikkia"
bagronk (VMK) "likakaivo", mahdollisesti bag+ronk "jäte/loju + syvänne"
bubhosh (VMK) "suuri"
búrz "pimeä, musta", (nimestä Lugbúrz), burzum "pimeys"
dug "saasta", epävarma eristys sanasta pushdug
durb- "hallita", infinitiivi durbat, vahvistettu vain suffiksoituna: durbatulûk "hallitsemaan heitä kaikkia". Verbi durb- muistuttaa hämmästyttävän paljon quenyan samanmerkityksistä elementtiä tur-.
ghâsh (s.) "tuli" (sanottu johdetun Mustasta Kielestä, saattaa joko olla Sauronin alkuperäinen muoto tai ei)
gimb- "löytää", infinitiivi gimbat, vahvistettu vain persoonasuffiksin kera: gimbatul "löytämään heidät"
glob (VMK) "hölmö, houkka"
gûl "kuka tahansa suurimmista näkymättömistä palvelijoista, joita Sauronin tahto ohjasi" (A Tolkien Compass s. 172). Käännetty "aave(et)" yhdyssanan Nazgûl "Sormusaave(et)" yhteydessä.
hai "väki, joukko (+ kansa)", sanoissa Uruk-hai "örkkien väki" sekä Olog-hai "peikot"; vrt. myös Oghor-hai
ishi "-ssa; -een", kiinnittyvä postpositio: burzum-ishi "pimeydessä; pimeyteen"
krimp- "kahlita, sitoa", infinitiivi krimpat, vahvistettu ainoastaan persoonasuffiksin kera: krimpatul "sitomaan heidät"
lug "torni", nimestä Lugbúrz, kts. al.
Lugbúrz "Musta Torni", harmaahaltiakielellä Barad-dûr (Lug-búrz "torni-pimeä")
nazg "sormus": ash nazg "yksi sormus", Nazgûl "Sormusaave(et)", kts. al. (mahd. myös "kehä", kuten engl. ring; vrt. ishi = in; sekä valarink. [a]naškad)
Nazgûl "Sormusaave(et)", nazg + gûl
Oghor-hai "drúedain" (KTK s. 602; nimi joko on puhdasta Mustaa Kieltä tai sitten ei)
olog Sauronin kehittämän peikkorodun jäsen. Olog-hai "olog-väki".
pushdug (VMK) "sontasaasta", mahd. push-dug "sonta+saasta"
ronk "syvänne, lammikko", epävarma eristys sanasta bagronk
skai (VMK) halveksiva huudahdus
sha (VMK) halveksiva huudahdus
sharkû (VMK?) "vanhus"
snaga "orja" (kenties VMK). Pienemmistä örkkilajeista käytetty nimitys (The War of the Jewels s. 390).
thrak- "tuoda", infinitiivi thrakat, vahvistettu vain suffiksoituna: thrakatulûk "tuomaan heidät kaikki"
u (DBS) = engl. to (vrt. partikkeliin ishi)
-ûk "kaikki", mm. persoonasuffikseihin liittyvä pääte: -ulûk, "heidät kaikki"
-ul persoonapääte "heitä, heidät, ne"
-um abstraktien nimien pääte, sanassa burzum "pimeys"
uruk monentapaiseen örkkiin viittaava yleisnimi. WJ s. 390 mukaan Sauron luultavasti lainasi sanan "muinaisaikojen haltiakielistä".